Systemlösningar till industrin | Grunden för vår framgång

Vi planerar, konstruerar och installerar anläggningar med fokus på vår högsta prioritet som är säkerhet och kvalitet. Våra medarbetare är helt hängivna till detta krav, vilket gör att alla tar stort ansvar. Den goda relation till vår personal tillsammans med deras lojalitet gör att vår kvalitetsfilosofi permanent omsätts i praktiken.

Kompetens och förtroende är av yttersta vikt i vårt förhållande till våra leverantörer. Ursprunget av produkter och komponenter kan spåras via ett transparent upphandlingssystem som fokuserar på kvalitetsstyrning. De material som används i produktionen av tankar och anläggningskonstruktion uppfyller de högsta krav på hållbarhet enligt myndigheternas krav. I nära samarbete med våra leverantörer, vidareutvecklas och konstrueras våra produkter för att hantera kemisk påfrestning.