Våra rektangulära tankar är anpassade till de särskilda krav för inom- och utomhusbruk. Form och design av tankarna är tillverkade enligt kundens specifikationer och tekniska krav.

Materialet bestäms genom viket medium och temperatur som innehållet skall ha i tanken. Komponenter som integreras i projektet kan ha olika funktioner i en rektangulär tank.

Omkring varande utrustning såsom omrörare, traverser, kaskadavdelare, pumpar, konsoler, etc. med intern rördragning. Dessa komponenter är perfekt anpassade för den speciella tillverkningsprocessen.