Lagring, påfyllning och hantering | Kemisk lagring och tankanläggningar

Våra anläggningar garanterar maximal säkerhet för operatören vid daglig användning av aggressiva medier. Vi uppfyller kraven i gällande lagar och förordningar som en del av ansvaret för personal och miljö, även när det gäller den framtida utvecklingen.

Alla är skyldiga att tillämpa den noggrannhet som krävs för att skydda vårt vatten mot föroreningar och för att uppnå en ekonomisk användning av dem (utdrag ur WHG § 1a sek. 2) enligt anledning till oro principen(cause for concern principle) i Water ManagementAct (WHG). Därför har varje företag skyldighet att vidta försiktighet vid lagring och användning av farliga ämnen. Anläggningar måste användas på ett sätt som förhindrar att vatten-farliga ämnen kommer åt grundvattnet. Som ett specialiserat företag enligt WHG, ger vi en komplett anläggningsteknologi och komponenter som till fullo uppfyller dessa krav. Optimala flöden i form av korta avstånd, lågt energibehov och tillförlitlighet av anläggningen samt att göra produktionen säker och effektiv.

Vi erbjuder:

  • Planläggning med offert
  • Hjälp med bygglov och anbud
  • Säkerhetsaspekter
  • Genomförandeplanering
  • Projektledning
  • Installation, driftsättning
  • Underhåll