Vi tilbyr våre kunder en hurtig og profesjonell rådgivning på alle produktområder uansett hvor i verden de befinner seg. Vårt omfattende nettverk av selgere som består av over 30 handelspartnere, sørger for at våre kunder får de beste løsninger basert på de oppgitte spesifikasjoner.

Ettersom flere av våre kunder arbeider internasjonalt, er det en av våres viktigste oppgaver å være til stede på selve byggeplassen og assistere. Vi har gjennom de siste par år utvidet vårt distribusjonsnettverk gjennom handelspartnere og datterselskaper nettopp for å sikre våre kunder lokalt samarbeide. På den måten kan vi implementere de lokale lover og bestemmelser  allerede i selve planleggingsprosessen og også videre i byggeprosessen.