Våt tekniske ekspertise dekker alt i forbindelse med et prosjekt, fra design og planlegging til idriftsettelse.

Vår service omfatter:
  • Grundig planlegging
  • Projektledelse og kontroll
  • Bygging
  • Idriftsettelse
  • Dokumentasjon
  • Vedlikehold