Nøkkelferdige løsninger | Global service

Som en leverandør av komplette anlegg utvikler vi serviceløsninger på grunnlag av vår enestående kjennskap til produktet samt vår erfaring vi har samlet gjennom årene med behandling av termoplastiske materialer og komposittmaterialer. På områder som innebefatter rørkonstruksjon og installasjon, betyr dette en høy grad av kvalitet og fleksibilitet når det gjelder implementering mot f.eks. eksisterende anlegg. Vi har over 40 montører fast ansatt på våre produksjons- og konstruksjonsavdelinger. Disse kan på kort varsel ta seg av ekstern montering, igangkjøring og også utføre service på eksisterende anlegg.

Vår service inkluderer:
  • Installering og montering av tankene
  • Rørinstallasjon
  • Installasjon av avgass systemer samt fylle-, tappe- og doseringsstasjoner
  • Gulv og vegger / overflatebeskyttelse
  • Tank- og eksisterende anleggsoppussing
  • GRP belegg
  • Spesial installasjoner
  • Elektrisk installasjon / Konstruksjon av styresystemer