Installering av rørsystemer

Med bakgrunn i driftskrav installerer vi rørsystemer både til innen- og utendørs bruk. Rørsystemene utvikles på en slik måte at de i tillegg til kjemisk resistente også er robuste ovenfor andre krav som høye temperaturer, trykk og mengde.

Kompositt- og termoplast materialer:
  • PE-HD
  • PP
  • PVC-U
  • PVC-C
  • PVDF
  • PE/GFK
  • PP/GFK

Utover kompositt- og termoplast materiale, produserer vi også rørsystemer i både vanlig og syrefast stål.