Fleksible løsninger for sikker fylling av kjemikalie lagertanker

Våre plastrenner og komplette laste og losse stasjoner tilbyr et fleksibelt alternativ til konvensjonelle stasjoner. De er egnet for alle tankplasser designet for lasting/lossing av tankbil. I tillegg er vårt produkt veldig kompakt og kostnadsbesparende uten at det går på bekostning av bestemmelsene i Federal Water Act

Vi tilbyr våre kunder kvalitet for både innen- og utendørs bruk, og den kan enkelt betjenes av én person.

WK-Flexline:
  • Egnet for ikke brennbare, vann forurensende væsker ifølge væske liste 40-1,1 DIBt
  • Mål: 1800 x 4000 x 3500 mm (i losseposisjon) 1800 x 1500 x 3500 mm (i hvileposisjon)
  • Bestående av en bunnramme for frittstående installasjon er enheten designet for lekkasje oppsamler, vinsj, fyllebenk, sprut sikring, kontroll-system samt sammenleggbar plast lekkasjerenne, laget etter godkjenning Z-40.22-254 DIBt
  • Siste generasjons materiale: PE 100-RC