Sikre lagringssystemer

Daglig har du kontakt med aggressive stoffer og kjemikalier. Vår viktigste ressurs, miljøet, må beskyttes mot farene og risikoen forbundet med dette. Således er sikker lagring av aggressive kjemikalier et fokus for å ta vare på miljøet.

Vi er en av de ledende produsentene av sikkerhets paller og kar. Selvsagt har vi typegodkjenning og bevis på stabilitet i henhold til væsker listet i DIBt, Berlin.

Som et spesialisert firma i henhold til § 19I WHG tilbyr vi hjelp til forholdsregler for:

En sikker lagring av farlige stoffer for å beskytte mennesker og miljø.