Komponenter for overflate teknologi

Takket være 40 års erfaring innen overflate teknologi og ved å bruke termoplast og komposittmaterialer, står våre tanker for kvalitet og holdbarhet.

Selvfølgelig tar vi hensyn til energi- og miljømessige forhold ved utformingen av våre komponenter. Dermed oppfyller vi de høyeste krav fra f.eks. myndigheter. Mediet og temperaturen bestemmer materialvalg og statisk påvirkning. Design og konstruksjon gjøres av oss.

Vi kan tilby følgende design:
 • Varmevekslere
 • Deksler
 • Ventilatorer
 • Monterings blokker
 • Luftinjeksjons enheter
 • Lukkede systemer
 • Samle kar
 • Spyle system
 • Overløp systemer    
 • Avgass system
 • Sugekanaler
 • Rørsystemer
 • Filtre
 • Inspeksjonssystemer
 • Vaskesystem
 • Pumper