Trygg håndtering av aggressive væsker

Våre anlegg garanterer maksimal sikkerhet for operatøren i den daglige bruken av aggressive væsker. Som en del av ansvaret for personer og miljø møter vi kravene til gjeldende lover og forskrifter, også med hensyn til videre utvikling.

Ifølge bekymringsprinsippet til Water Management Act (WHG), er alle forpliktet til å være tilstrekkelig forsiktig for å beskytte vann mot forurensning. (utdrag fra WHG § 1a, sec. 2). Derfor har alle selskap plikt til å følge forholdsregler ved lagring og bruk av farlige stoffer. Anlegg må drives på en måte som hindrer at farlige stoffer/kjemikalier kommer ut i grunnvannet. Som et spesialisert firma i henhold til WHG, kan vi tilby et komplett anlegg med teknologi og komponenter som fullt ut oppfyller disse kravene. Optimalisert produksjon i form av korte avstander, et lavt energibehov og pålitelighet til anlegget gjør produksjonen sikker og effektiv.

Vi tilbyr:
  • Planlegging med tilbud
  • Bistand med planlegging av tillatelser og anbud
  • Sikkerhetsmessige hensyn
  • Planlagt implementering
  • Prosjektledelse
  • Installasjon, igangkjøring
  • Vedlikehold