Komponenter for forbehandlingslinjer

Tunge bjelker, store komponenter, tøffe driftsforhold - dette er hva våre rektangulære tanker er designet for. I tett samarbeid med våre kunder finner vi den beste løsningen for de forskjellige stegene i behandlingslinjen. Våre tanker er brukt for eksempel som kar til avfetting, kjemisk fjerning, syre rengjøring, vasking, for eller etter behandling.

Vårt utvalg av tjenester omfatter:
  • Forbehandlingstank
  • Lukket anlegg med utlufting
  • Syre behandling
  • Montering
  • Igangkjøring
  • Renovering
  • Vedlikehold

Den grundige planleggingen av forbehandlingslinjer omfatter oppstrøms og nedstrøms deler av anlegget. Derfor bør planleggingen være integrert i det totale konseptet (bygge planlegging, tillatelser etc.) på et tidlig stadium.