Ifølge Federal Immission Control Act (BImSchG) skal mennesker, dyr, planter, jord, vann, atmosfære, kulturelle eiendeler og andre materielle goder være beskyttet mot skadelige påvirkninger fra miljøet, som for eksempel luft forurensninger. Kun det beste er godt nok for å verne ovennevnte mot forurensing.

Våre avgass rensere er designet som absorpsjons skrubbere eller mekaniske dråpe separatorer.  De sørger for at mengden av forskjellige potensielt forurensende gasser reduseres til innenfor lovlige grenseverdier.

  • Farmasøytisk industri
  • Kjemisk industri
  • Energi Industri
  • Resirkulerings teknologi
  • Miljøteknologi
  • Bilindustrien
  • Komposteringsanlegg
  • Vannbehandlingsanlegg
  • Biogassanlegg