Nøkkel løsninger for våre kunder | Fra idé til igangsetting.

Prosjektering er en stadig voksende del av vårt selskap, dette for å imøtekomme kundenes krav og utvide vår tjeneste på nøkkelferdige systemer og anlegg. Ved vår konstruksjonsavdeling utvikler vi skreddersydde løsninger, til og hjelpe oss med dette har vi 15 konstruktører og 30 profesjonelle markedsorienterte medarbeidere. Over 40 erfarne montører bistår i arbeidet med montering og igangkjøring.

Kvaliteten på våre produkter sikres ved å ha kontroll system i drift på hvert enkelt steg i produksjonen. Våre anlegg for fylling, lagring og omlasting av aggressive medier sikrer høyeste grad av sikkerhet for operatøren. I over 18 år har vi for størstedelen av våre produkter vært i besittelse av byggetillatelse, gitt av det tyske Structural Engineering Institute, DIBt  Berlin. Vi er også sertifisert som spesialist i samsvar med Water Management Act. Den endelige inspeksjon av individuelle tanker og anlegg, ifølge Water Management Act, blir utført i nært samarbeid med aktuelle inspektører og myndigheter. Vår tilpassede logistikk tjenester omfatter organisering av transport Worldwide. Mesteparten av transporten dekkes av våre ti spesialbiler og med disse sikrer vi trygg levering og optimal håndtering av våre produkter.