Federal Immission Control Actin (BimSchG) mukaan ihmisiä, eläimiä, tehtaita, maata, vettä, ilmakehää kulttuurirakennuksia ja muuta omaisuutta on suojattava vahingollisilta päästöiltä. Tämä on tehtävä parhaan mahdollisen olemassa olevan tiedon perusteella.

Kaasunpuhdistuslaitteemme on suunniteltu absorboiviksi märkäpesureiksi tai mekaanisesti toimiviksi pisaranerottimiksi. Näillä varmistetaan saastuttavien komponettien poistaminen poistokaasuista.

  •     Lääketeollisuus
  •     Kemian teollisuus
  •     Energiateollisuus
  •     Kierrätysteknologia
  •     Ympäristötekniikka
  •     Autoteollisuus
  •     Mädätyslaitokset
  •     Kompostointilaitokset
  •     Vedenkäsittelylaitokset
  •     Biokaasulaitokset