Turvallinen aggressiivisten nesteiden käsittely

Tuotteemme varmistavat turvallisimman mahdollisen aggressiivisten kemikaalien käsittelyn. Toimintamme perustuu olemassaolevien määräysten noudattamiseen, nyt ja tulevaisuudessa.

Water ManagementActin (WHG) mukaan kaikki ovat vastuussa vesiensuojelusta ja veden taloudellisesta käyttämisestä, (kohta WHG § 1a, kappale. 2). Tämän perusteella kaikkien yritysten tulee etukäteen varautua mahdollisiin kemikaalivuotoihin. Laitoksen pitää toimia siten, että ympäristölle ei aiheudu vaaraa. Hyväksyttynä valmistajana toimitamme WHG:n mukaisia laitteistoja. Optimoidut virtaukset, lyhyet putkistot, pieni energian kulutus ovat tekijöitä, jotka tekevät laitoksesta turvallisen ja tehokkaan.

Palvelumme:
  •     Suunnittelu ja tarjoukset
  •     Apua lupahakemusten ja sopimusten laatimisessa
  •     Käyttöönotto apua
  •     Projektin johtamista
  •     Laitteiden asennus ja käyttöönotto
  •     Ylläpito