Luftvaskere og skrubbere

Ifølge den tyske emissionslovgivning, skal mennesker, dyr, planter, jord, vand, atmosfære, kulturelle aktiver og andre essentielle goder beskyttes mod skadelige miljømæssige påvirkninger såsom luftforurenende stoffer. Disse og andre miljømæssige risici skal undgås med de bedst tænkelige midler.

Weber leverer luftvaskere og kemiske skrubbere til rensning af procesluft for organiske og uorganiske forbindelser. Procesluften føres igennem anlægget i modstrøm med en cirkulerende væske. De uønskede komponenter overføres til væskefasen ved absorption, således at luften kan ledes ud til omgivelserne.

Vores rensningsanlæg anvendes i en lang række industrier:
  •     Medicinalindustrien
  •     Kemiindustrien
  •     Energiindustrien
  •     Genbrug
  •     Miljøteknologi
  •     Bilindustrien
  •     Komposteringsanlæg
  •     Vandbehandlingsindustrien
  •     Biogasanlæg